78Win VIP

78WIN VIP – Thăng hạng cấp độ thăng hạng đẳng cấp

78Win tung ra chương trình thăng cấp VIP cho hội viên tham gia với nhiều ưu đãi cho thành viên VIP, cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn thăng cấp: Hội viên VIP có cược hợp lệ tích lũy (tiền cược sau khi được kết toán sẽ được hệ thống xác định số tiền cược hợp lệ) đạt đến điều kiện thăng cấp tương ứng sẽ được thăng cấp đến cấp độ VIP tương ứng, đồng thời nhận ngay tiền thưởng thăng cấp, nếu thăng cấp nhiều cấp độ liên tiếp, tiền thưởng sẽ được tích lũy.
  2. Tiền thưởng ngày: Hội viên VIP có tổng cược hợp lệ trong ngày đạt đủ điều kiện cược yêu cầu của cấp độ VIP, sẽ nhận ngay tiền thưởng ngày tương ứng, tiền thưởng sẽ được thiết lập lại vào lúc 00:00 mỗi ngày.
  3. Tiền thưởng tuần: Hội viên VIP có tổng cược hợp lệ tích lũy trong tuần đạt đủ điều kiện cược yêu cầu của cấp độ VIP, sẽ nhận ngay tiền thưởng tuần tương ứng, tiền thưởng sẽ được thiết lập lại vào lúc 00:00 mỗi thứ 2 hàng tuần.
  4. Tiền thưởng tháng: Hội viên VIP có tổng cược hợp lệ tích lũy trong tháng đạt đủ điều kiện cược yêu cầu của cấp độ VIP, sẽ nhận ngay tiền thưởng tháng tương ứng, tiền thưởng sẽ được thiết lập lại vào lúc 00:00 ngày 1 mỗi tháng.
  5. Giải thích xét duyệt: Phần thưởng VIP cần hoàn thành 1 lần doanh thu (xét duyệt tổng cược hợp lệ) mới có thể rút tiền. Tổng cược hợp lệ không giới hạn sảnh đặt cược.
  6. Tuyên bố hoạt động: Khuyến mãi này chỉ giới hạn tài khoản chính chủ đặt cược, nghiêm cấm cho mượn tài khoản, cược an toàn (cược 2 bên, cược đối, cược tỉ lệ thấp), cố ý trục lợi, sử dụng các công cụ hỗ trợ, robot, lợi dụng các kẽ hở trong điều khoản khuyến mãi, kiểm soát nhóm hoặc các thủ thuật khác để tham gia. Một khi phát hiện và xác minh, Nền tảng có quyền chặn hội viên đăng nhập, tạm ngưng quyền truy cập trang web của hội viên đang sử dụng, đồng thời thu hồi tiền thưởng và lợi nhuận bất chính mà không cần có thông báo đặc biệt.
  7. Giải thích: Khi hội viên nhận được phần thưởng VIP, Nền tảng mặc định hội viên đã đồng ý và tuân thủ các điều kiện tương ứng và các quy tắc khuyến mãi liên quan khác. Để tránh gây ra sự nhầm lẫn trong cách hiểu văn bản, Nền tảng bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng.